Naši krizmanici

Vukotić Hrvoje,    Vedriša Anastazija,    Sučević Katarina,    Strnad Dubravko,    Penzer Gabrijel,    Pintarić Martina,    Posavec Sarah,    Pothraški Lara,    Stančar Matej,    Novak Mihaela,    Nekić Leon,    Murk Antonio,    Geci Lara,    Godek Nikola,    Juriša Antonio,    Katinčić Marko,    Markota Josip,    Cahunek Lorena,    Botak Tihana,    Balaško Juraj,    Šadek Lucija,     Operman Jakov,     Napan Borna.

Krizma će u našoj župi biti 24. travnja u Pastoralnome centru. Molimo za naše krizmanike.