Ljubiti ili voljeti

Evanđeoski ulomak treće vazmene nedjelje izravno se nastavlja na ulomak prošle nedjelje. Tekst obiluje važnim detaljima, posebice onima koji nam lako promaknu. Ovdje će biti izdvojen samo jedan. Ovoga puta, glavni apostol teksta je Petar. Evanđelist Ivan nam donosi zanimljiv razgovor koji on vodi s Isusom. Taj razgovor se odvija pored „pripravljene žeravice“ kroz tri pitanja. Prije samo par tjedana Petar je tri puta zanijekao Isusa, a „stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu“. Petar sada, u određenom smislu, mora popraviti štetu koji je učinio svojom zatajom.

Slijede tri Isusova pitanja i tri Petrova odgovora. Isus ponavlja pitanje „Ljubiš li me“, a Petar stalno odgovara s „Volim te“. Razlika između ljubim i volim je vrlo suptilna, posebice na hrvatskom jeziku te nam lako promakne, a vrlo je važna. Na grčkome glagol fileo (što koristi Petar) izražava prijateljsku ljubav, nježnu, ali ne posvemašnju. S druge strane glagol agapao (što koristi Isus) označava potpunu i bezuvjetnu ljubav. Isus Petra ispituje o bezuvjetnoj ljubavi, a Petar stalno nudi svoju prijateljsku ljubav. U konačnici, u zadnjem pitanju Isus prihvaća Petrov rječnik. „Reklo bi se da se Isus prilagodio Petru, a ne Petar Isusu! I upravo to božansko prilagođavanje daje nadu učeniku koji je upoznao bol nevjere. Iz toga se rađa pouzdanje koje ga osposobljava za nasljedovanje, sve do kraja“, zaključiti će papa Benedikt XVI.

Bog zapravo kroz čitavu povijest vodi identičan razgovor sa svakim čovjekom. Traži od svakog od nas da ga ljubimo (agapao), ali prihvatiti će i manje od toga ako smo spremni barem ga voljeti (fileo). Od stvaranja svijeta, preko proroka i Hrama pa sve do utjelovljenja i raspeća Bog se stalno spušta na ljudsku razinu, „ponizi sam sebe“ da bi nas pridigao, da bi nam pokazao put, da bi nam mogao reći „Idi za mnom!“

Šijak, Hrvoje