Nedjelja Caritasa

Na petu korizmenu nedjelju skupljala se milostinja koja je išla za potrebe župnog i biskupijskog Caritasa. Uz to članice našeg župnog Caritasa imale su prigodnu prodaju uskršnjih suvenira. Vjernici su se lijepo odazvali i sakupila se prikladna financijska pomoć koja će biti upotrijebljena za najpotrebnije u našoj župi.